top of page

VOOR PATIËNTEN

Wat is Musculoskeletale Geneeskunde?

Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een relatief jong, medisch vakgebied dat zich richt op het analyseren en behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (musculoskeletaal). De MSK-Geneeskunde integreert daarbij de kennis vanuit de diverse vakgebieden die zich als afzonderlijke specialismen bezig houden met het houdings- en bewegingsapparaat.

 

Met welke klachten kunt u bij de MSK-arts terecht?

Veel aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat gaan gepaard met reacties zoals pijn en belemmeringen. De oorzaak hiervan zit vaak op een andere plaats dan de pijn, waardoor het buiten het aandachtsgebied van het desbetreffende specialisme valt en dus niet altijd geduid wordt. De MSK-Geneeskunde brengt vanuit haar brede achtergrond de reacties in kaart om te komen tot de beste behandelmethode om de klachten te verminderen.

Voorbeelden van klachten waarmee u terecht kunt bij de MSK-arts:  

  • Pijn aan spieren en gewrichten: rug- nek en schouderklachten, ribklachten, enkel- en voetklachten, bekkenklachten, hand- en polsklachten, lies- en hamstringklachten, achillespeesklachten.

  • Klachten na een ongeval: nekklachten/whiplash na een auto-ongeval, lage rugklachten.

  • Pijnklachten na een herniaoperatie.

  • Vage pijnen of tintelingen in armen, benen, borst of hoofd, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, hartkloppingen, onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of tussen de ribben.

 

Soms is de oorzaak van pijn makkelijk te herleiden: een verkeersongeluk, vertilling, verdraaiing of ongelukkige val kunnen zorgen voor een stand- of bewegingsafwijking van de ruggenwervels. Maar de pijn kan ook het gevolg zijn van ontstekingen of langdurige overbelasting door bijvoorbeeld een verkeerde sta- of zithouding of een slecht matras.

Werkwijze & behandeling

 

De MSK-arts neemt de tijd om uw klachten te inventariseren en een uitgebreid lichamelijk onderzoek te doen. Eventueel vult uw MSK-arts dit nog aan met eerder verricht of aanvullend onderzoek (zoals röntgenfoto’s of MRI-scans). Daaruit volgt een diagnose en een behandelplan.

 

Mechanische stoornissen aan stand- en/of functie worden doorgaans met een van de manuele technieken behandeld, waarmee de vicieuze cirkel van pijn-functiestoornis-reactie-meer pijn wordt doorbroken. Daarnaast kan de MSK-arts u ook medicatie voorschrijven, injecties toedienen of aanvullende oefeningen aanleren. Behandeling vindt plaats in de praktijk van de MSK-arts.

In de meeste gevallen is de behandeling door een MSK-arts afdoende en zijn patiënten al na enkele behandelingen klachtenvrij! Het aantal consulten verschilt per patiënt en is afhankelijk van de afwijkingen.

 

Samenwerking

 

Na afloop van de behandeling wordt een ontslagbericht gestuurd aan uw huisarts en/of de verwijzend specialist. Soms verwijst de MSK-arts door naar bijvoorbeeld een specialist in een ziekenhuis voor verder onderzoek of behandelingen (operatie). Ook verwijst de MSK-arts regelmatig voor aanvullende oefentherapie door naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut.

 

Verschil tussen MSK-arts en manueel (fysio)therapeut

 

Er is een duidelijk onderscheid tussen MSK-artsen en manueel therapeuten met een achtergrond als fysiotherapeut, ook al kunnen sommige technieken overeen komen. De MSK-arts beschikt over meer kennis en meer behandelmogelijkheden, waardoor hij effectiever kan zijn. Door opleiding en bevoegdheid is de MSK-arts in de positie om een diagnose te stellen. De MSK-arts kan indicaties en contra-indicaties goed overzien en is daarin eindverantwoordelijk. Als volledig bevoegd arts met specialistische kennis en ervaring kan hij op voet van gelijkheid overleggen met collega-artsen en specialisten.

Ik ben ontevreden over mijn bezoek. Wat kan ik doen?

 

Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de MSK-arts

Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de MSK-arts heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de MSK-arts. Zo lang de MSK-arts niet weet dat u ontevreden bent, kan er niets worden gedaan aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de MSK-arts aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

 

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de MSK-arts. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:

Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger
Klachtenformulier: zie hieronder
Mailadres: klacht@nvamg.nl
Telefoonnummer: 06-21331090

 

Kosten

Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de MSK-arts  is aangesloten bij de klachtenservice van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) 

bottom of page